Privacy Statement

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.


0.1 Joy2Work

0.2 Doelgegevens

0.3 Ontvangers

0.4 Opslag periode

0.5 Beveiliging

0.6 Jouw rechten

0.7 Plichten


0.1 Joy2Work

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Joy2Work. Joy2Work voert re-integratietrajecten uit voor mensen die arbeidsvermogen hebben en een arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen, zoals Wajong, WIA, WAO of een ziektewetuitkering.


De coaches van Joy2Work coachen vanuit het menselijk perspectief, met oog voor de authenticiteit en waardering van de kandidaat. Centraal staan de bouwstenen voor bestaanszekerheid waarop gebouwd wordt: werk, leren, wonen en welzijn. Een duidelijke missie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt intensief en duurzaam te ondersteunen op weg naar passend werk en het aanpakken van levensgebieden die werken in de weg staan

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Joy2Work verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Joy2Work, neem dan gerust contact op!


0.2 Doelgegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Joy2Work. Deze worden hieronder toegelicht.

· Het versturen van nieuwsbrieven: Joy2Work stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Joy2Work. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

· Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Joy2Work via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.


0.3 De ontvangers

De gegevens die Joy2Work ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Als je een e-mail of ander bericht naar Joy2Work verstuurt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. Soms is het voor een bepaalde situatie relevant dat je persoonlijke gegevens aanlevert. Zo kunnen bepaalde vragen worden beantwoord of aan verzoeken worden voldaan. De gegevens zullen zorgvuldig digitaal worden bewaard. De gegevens over cliënten op papier, worden na afsluiting van een coachprogramma, circa eenmaal per drie jaar, vernietigd.

Ten behoeve van de beveiliging van de interne netwerkgegevens wordt een up-to-date Firewall gebruikt, terwijl ook de WiFi-router het hoogste niveau van beveiliging heeft. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de dienstverlening, worden er geen gegevens verstrekt aan werkgevers of opdrachtgevers. Wanneer gevraagd wordt om rapportage, dan zal er eerst contact worden opgenomen met de coachcliënt over de vraag of en zo ja, welke gegevens kunnen worden verstrekt.


0.4 Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Joy2Work, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij zij op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

· Het versturen van nieuwsbrieven: Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@Joy2Work.com.

· Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met Joy2Work via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

· Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics0.5 Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Joy2Work of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Joy2Work. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


0.6 Jouw inzage

· Recht op inzage: Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Joy2Work vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Joy2Work. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

· Recht op rectificatie: Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Joy2Work. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

· Recht op overdracht: Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Joy2Work opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Joy2Work al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

· Recht op wissen van gegevens: Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Joy2Work vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

· Recht op het indienen van een klacht: Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Joy2Work niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Deze procedure staat beschreven in het Joy2Work “Klachten-regelement”.

· Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar): Wil jij niet dat Joy2Work jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@Joy2Work.com

onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.


0.7 Plichten

Joy2Work verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Joy2Work via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Joy2Work de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Joy2Work met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Joy2Work behoudt zich het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Joy2Work dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Joy2Work te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via een van onze contactmogelijkheden. info@Joy2Work.com Kloosterweg 1, 6412CN in Heerlen.